pattern-lines

ÇAĞRI MERKEZİ TANIMI

İşletmenin kendisiyle temas etmesini istediği tüm müşterilerin başta telefon olmak üzere diğer tüm temas biçimlerini (Web, Sosyal Medya, e-mail, modül vb.) sistemleri kullanarak etkileşim içinde olmasını sağlayan “iletişim merkezlerine” verilen addır.

ÇAĞRI MERKEZİNİN YARARLARI

Biz, son teknolojinin bize sunduğu imkanlarla çözüme kavuşmamış tüm online, offline, çağrı merkezi satış ve pazarlama süreçlerinin sorumluluklarını alıp İş Ortağınız olarak yanı başınızda yer alan satış ve bilişim organizasyonuyuz.

Ürün ve hizmet iyileştirmeleri için geri besleme sağlar.

Maliyetlere olumlu etki eder, verimlilik artar.

Gelir yaratmak için kullanılır, gelir artışına etki eder.

Müşteri memnuniyetini arttırır.

Şirket imajına olumlu katkıda bulunur.