ÇAĞRI MERKEZİ TANIMI

İşletmenin kendisiyle temas etmesini istediği tüm müşterilerin başta telefon olmak üzere diğer tüm temas biçimlerini (Web, Sosyal Medya, e-mail, modül vb.) sistemleri kullanarak etkileşim içinde olmasını sağlayan “iletişim merkezlerine” verilen addır.

Aynı zamanda; Müşteriye ve şirkete değer yaratmak amacı ile

şirketin kaynaklarının ve farklı iletişim kanallarının etkili bir şekilde entegre edildiği, insanlardan, süreçlerden, teknolojilerden ve stratejilerden oluşan koordineli bir sistemdir.

ÇAĞRI MERKEZİNİN YARARLARI

  • Ürün ve hizmet iyileştirmeleri için geri besleme sağlar.
  • Maliyetlere olumlu etki eder, verimlilik artar.
  • Gelir yaratmak için kullanılır, gelir artışına etki eder.
  • Müşteri memnuniyetini arttırır.
  • Şirket imajına olumlu katkıda bulunur.